Soukromí a soubory cookie

Soukromí a soubory cookie

Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, které věnujeme mimořádnou péči a pozornost. Zajistíme, aby byly ne jen splněny všechny požadavky, ale půjdeme až za hranici potřeby ochrany, jelikož si uvědomujeme citlivou povahu této oblasti. Provozovatel internetového obchodu top.mrmaks.cz, D4WEB d.o.o., je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů(č. 101/2000 Sb) povinen chránit osobní údaje svých uživatelů. Pro potřeby obchodování top.mrmaks.cz sbírá následující uživatelovy data: Obchodník pro potřeby poskytování svých služeb nabízí, shromažďuje, spravuje, zpracovává a ukládá následující uživatelovy údaje:

 • jméno a příjmení;
 • doručovací adresy;
 • název firmy, resp. název právnické osoby (pokud je uživatelem právnická osoba);
 • daňové číslo právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou);
 • e-mailovou adresu (uživatelské jméno);
 • kontaktní telefonní číslo;
 • země pobytu;
 • další údaje, které uživatel dobrovolně zadá do formulářů v internetovém obchodě;

Za pravdivost, úplnost a aktuálnost poskytovaných uživateli Obchodník není odpovědný. Pro potřeby zachování bezpečnosti se zhomažďují také IP adresy, ze kterých uživatelé navštíví internetovou stránku. Každému uživateli je při návštěvě stránky přidělen soubor cookie pro identifikaci a sledování nákupního košíku. Ve Vašem počítači může top.mrmaks.cz mimo jiné uložit i jiné soubory cookies, jako např.: identicikační číslo uživatele v zašifrované podobě (pro identifikaci uživatele při příštím nákupu), recenze produktů (aby Jste věděli, které produkty Jste již ohodnotili) a soubory cookies systému Google Analytics (analýza návštěvnosti internetové stránky). Všechny výše uvedené údaje, s výjimkou souborů cookie, jsou trvale uloženy na serveru top.mrmaks.cz. Soubory cookie jsou uloženy v paměti serveru po dobu trvání návštěvy a po uplynutí jedné hodiny nečinnosti se vymažou. Trvalé soubory cookie jsou uloženy v počítači návštěvníka. Provozovatel  může údaje v anonymní souhrnné formě použít pro potřeby statistických analýz. top.mrmaks.cz údaje o uživatelích v žádném případě nebude poskytovat neoprávněným osobám. Přepravní společnosti poskytneme pouze uživatelovy jméno, adresu pro doručení, e-mail a telefonní číslo pro jednodušší kontakt. Uživatelů budeme kontaktovat prostřednictvím komunikačních prostředků pouze tehdy, pokud to uživatel výslovně neodmítne.

Provádění pravidel ochrany osobních údajů

Obchodník má podle Zákona o ochraně osobních údajů spravované osobní údaje podle Pravidel o ochraně osobních údajů. Všechny osoby zaměstnané u obchůdka, které mají přístup k osobním a jiným údajům uživatelů jsou seznámeny s Pravidly o ochraně osobních údajů a s povinností ochrany osobních a jiných údajů jsou povinny dodržovat tato ustanovení o ochraně důvěrnosti osobních údajů internetového obchodu. Povinnost ochrany osobních a jiných údajů platí neomezeně, také po skončení vztahu s Obchodníkem.

Ochrana dětí

Reklamní zprávy budou jasně viditelné (berouce v úvahu věk) a budou jasně odděleni od her a soutěží. Jakákoliv komunikace určená pro děti bude přiměřená jejich věku a nebude využívat důvěru dětí, nedostatek zkušeností nebo pocit loajality. Poskytovatel nesmí přijímat objednávky od osoby, o kterém ví nebo má podezření, že je dítětem, bez výslovného souhlasu jeho rodičů nebo opatrovníků. Poskytovatel nesmí akceptovat žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků. Stejně poskytovatel nemůže poskytovat informace od dětí třetí straně kromě rodičů nebo opatrovníků. Poskytovatel nesmí nabízet volný přístup k produktům nebo službám, které škodí dětem.

Mimořádně odhalení osobních údajů

Informace, které top.mrmaks.cz sbírá a zpracovává budou zveřejněny pouze pokud je taková povinnost uvedena v zákoně nebo v dobré víře, že takové jednání je nezbytné pro řízení před soudy nebo jinými státními orgány a na ochranu a realizaci oprávněných zájmů společnosti top.mrmaks.cz.

Právo na informování

Máte právo dostávat bezplatné informace o vašich osobních údajích, které máme k dispozici, jakož i právo vymazat tyto informace. Pokud máte otázky týkající se odstranění, zpracování nebo použití vašich údajů, kontaktujte nás prosím na: support@d4web.eu  nebo nám pošlete žádost o poštou. Upozornění na stav objednávky: vyhrazujeme si právo Vás na poskytnutém telefonním čísle informovat, kdy je objednávka odeslána a jestliže zásilka nebyla převzata od 3-5 dní. Pokud nebude objednávka vyzvednuta více než 5 dní, vyhrazujeme si právo kontaktovat Vás telefonicky na poskytnuté telefonní číslo jako připomínku k vyzvednutí zboží. Všechny fotografie produktů jsou symbolické a nemusí nutně naznačovat úplné vlastnosti výrobku, mají jen informační charakter! V případě zadání e-mailové adresy na Facebooku nebo do formuláře na první straně top.mrmaks.cz, jehož prostřednictvím dostanete slevový kupón na vaši objednávku, uložíme Vaši e-mailovou adresu pro informaci o speciálních nabídkách a akcích internetového obchodu top.mrmaks.cz. Z databáze příjemců se můžete kdykoli odhlásit zprávou na adresu support@d4web.eu nebo kliknutím na odkaz „Odhlásit“ ve spodní části propagačních e-mailových zpráv. Právo, na vyžádání osobních údajů od společnosti D4 WEB d.o.o. jako správce dat:

 • Přístup k osobním údajům a následujícím informacím:
 • účely zpracování,
 • typy osobních údajů, uživatelů nebo kategorie uživatelů, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména uživatelů v třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,
 • plánovaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období,
 • existence automatizovaného rozhodování včetně tvarování profilů.
 • důvody, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro jednotlivce.
 • Jedna (bezplatná) kopie osobních údajů ve formátu, který specifikuje (pokud je žádost poskytnuta elektronickými komunikačními prostředky a nevyžaduje se jinak, kopie se poskytne v elektronické podobě). Pro další kopie, které žádám, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek, přičemž zohlední náklady.
 • Oprava nepřesných osobních údajů.
 • Omezení zpracování:
 • Nesouhlas přesnosti osobních údajů během období, které umožňuje provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování je nezákonné, a proto jsem žádám o smazání osobných údajů a místo toho vyžaduji omezení jejich užívání,
 • správce osobních údajů je už nepotřebuje ke zpracování, ale potřebuji, aby prosazoval, vymáhání nebo obhájení právních nároků.
 • Vymazání všech osobních údajů (právo na zapomnění), pokud jsou splněny podmínky stanovené v Zákona o obecné ochraně údajů, a zejména při zrušení tohoto souhlasu na zpracování osobních údajů.
 • Výstup osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojem čitelné formě s právem předat tyto informace jinému provozovateli, aniž by mě původní správce v tom omezoval.
 • Ukončení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování.
 • Rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování včetně vytvoření profilů s právními účinky ve vztahu k mně nebo podobným způsobem má pro mě významný vliv, pokud jsou splněny podmínky stanovené v zákoně o ochraně osobních údajů.
 • Právo na podání stížnosti vůči provozovateli, pokud se domnívám, že zpracování mých osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně údajů.

Postup provádění práv

Jsem si vědom, že všechny výše uvedené požadavky týkající se výkonu práv v souvislosti s osobními údaji lze písemně adresovat správci na e-mailovou adresu support@d4web.eu . Jsem si vědom toho, že pro potřeby spolehlivé identifikace v případě výkonu práv osobních údajů může provozovatel ode mne požádat o dodatečné informace a může odmítnout jednat pouze tehdy, pokud prokáže, že mě nedokáže spolehlivě identifikovat. Jsem si vědom, že na základě mé žádosti, se kterou uplatním svá práva týkající se výše uvedených osobních údajů, musí provozovatel odpovědět bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Informace o souborech cookie

Co jsou cookies a proč jsou nutné? Soubor cookie je krátký text, který internetová stránka zašle do vašeho prohlížeče při návštěvě. Tímto způsobem Vás internetová stránka rozpozná, pamatuje si informace o vaší návštěvě a poskytnete vám příjemnější a jednodušší online služby. Použitím souborů cookie přizpůsobujeme obsah na našich webových stránkách, zapamatujeme si vaše předvolby a zaznamenáme návštěvu našeho online obchodu. Prohlížení našeho online obchodu s cookies je pohodlnější, rychlejší a efektivnější. Vy rozhodnete, zda v zařízení povolíte ukládání souborů cookie. Nastavení souborů cookie můžete upravovat a upravovat ve svém webovém prohlížeči. Informace o nastavení souborů cookie vyberte z prohlížeče, který používáte.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 in 8
 • Safari

Pokud změníte nebo vymažete cookies z prohlížeče, změníte nebo aktualizujete svůj prohlížeč nebo zařízení, pravděpodobně budete muset znovu zakázat cookies. Postup při správě a mazání souborů cookie se liší v závislosti od prohlížeče na prohlížeč. Pokud potřebujete pomoc, můžete se informovat na pomoci uživatelům prohlížeče. Můžete také vypnout sledování Google Analytics kliktuním zde. Soubory cookie používané na této stránce

Seznam souborů cookie, které používáme  

_utma Google Analytics Určeno pro identifikaci uživatele (počet návštěv, první a poslední návštěvy).
_utmb Google Analytics Je určena k zaznamenávání trvání návštěvy. Zaznamenává přesný čas, kdy uživatel zahájil návštěvu (relace).
_utmc Google Analytics Je určena k zaznamenávání trvání návštěvy.
_utmz Google Analytics Je navržen tak, aby zaznamenal, kam uživatel přišel na stránku, který vyhledávača klíčová slova použil, a místo, ze kterého uživatel přistupoval.
_utmv Google Analytics Pro segmentaci uživatelů.
Facebook – locale, datr, reg_fb_ref, reg_fb_gate Facebook Zvýšit spolupráci našich uživatelů prostřednictvím sociálních sítí,analýzu prodeje a opětovného cílení uživatelů.